Studio SHJK

Time lapse

Mesec
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse
Time lapse

 

Rezolucija do 8K.

HDR tehnika za visok dinamički raspon.

Pomeranje u prostoru.

H.264 komprimovani video za isporuku odmah po završetku snimanja.

Kratak rok postprodukcije, najduže do sedam dana.

Unapred poznata fiksna cena.

Mogućnost animacija i ubacivanja dodatne grafike.

Sav materijal se arhivira tako da je dostupan u narednih deset godina.

 

Snimanje ubrzanih video sekvenci koje se prave od pojedinacnih fotografija u rezoluciji do 8K. Moguce je snimanje  u HDR tehnici za scene gde je raspon tonova prevelik da se zabeleži pojedinačnim snimkom. Prilikom obrade dobijaju realstični rezultati bez artefakata i prenaglašenog, veštačkog izgleda, najpribližnije onome što vidi oko. Osim statičnih snimaka gde se kamera ne pomera, u mogućnosti smo da snimamo time lapse sa pomeranjem kamere kroz prostor i rotacijom oko tri ose. Takodje je moguće snimanje hyper lapse sekvenci gde se kamera pomera u prostoru po dugim putanjama do nekoliko kilometara. Tokom snimanja kamera se nalazi na gimbalu i izoelasticnoj ruci vezanoj za specijalan stativ na kolicima tako da se stabilizacija u obradi smanjuje na najmanju moguću meru.  Ukoliko je potreban time lapse snimak bez obrade za potrebe gde je veoma kratak rok prioritet snima se sa H.264 kompresijom u full HD rezoluciji, tako da je video raspoloživ odmah po završetku snimanja.

Sav snimljen i preliminarno obradjen materijal dobija se na uvid u roku dva dana. Obično je za jednu Time lapse sekvencu potrebno oko sat vremena, s tim da to vreme varira u zavisnosti od uslova na terenu i zadatog trajanja krajnjeg klipa i stepena ubrzanja. Ukoliko se isporučuje kompletan materijal sa snimanja obradjen, ali bez dodatnog doterivanja, cena je 150 evra za sat snimanja, 300 evra za pola dana snimanja, odnosno 500 evra za ceo dan snimanja. Primenjuje se doplata za komplikovaniju HDR obradu, hyper lapse i rezolucije veće od 4K.

Cena za pojedinačnu konačno obradjenu time lapse sekvencu koju klijent bira iz svih snimljenih fotografija iznosi 150 evra po komadu (primenjuje se doplata za komplikovaniju HDR obradu, hyper lapse i rezolucije veće od 4K).  Osim uobičajenog načina obrade kolora može se izabrati i alternativni pristup u obradi (Log gamut, crno bela, sepija, instagram filteri...) bez dodatnih troškova. Rok za isporuku  je sedam dana. Ukoliko postoje neke specifične želje u obradi rok se može produžiti. Ukoliko se snima van područija grada Beograda naplaćuju se transportni i troškovi boravka na lokaciji.

Sav snimljen materijal i obradjene sekvence se arhiviraju tako da su dostupne u najkraćem mogućem roku u narednih deset godina. Ukoliko se naknadno odlučite za neke od snimaka obrada je istovetna, tako da je izgled fotografije za koju se naknadno odlucite ujednačen sa prethodno odabranima bez obzira kad je snimak fotografisan ili obradjivan. 

Slične usluge

Događaji Događaji
Snimanje događaja izuzetne važnosti
Intervjui Intervjui
Profesionalna izrada video intervjua
Kratki filmovi Kratki filmovi
Snimanje kratkih video klipova