Studio SHJK

Obrada fotografija

Obrada iz pojedinačnog snimka
Obrada iz pojedinačnog snimka
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija
Obrada fotografija

 

Brza i efikasna obrada velikog broja fotografija.

Uvid u postupak obrade i kreiranje pravca obrade po želji klijenta.

Kratak rok postprodukcije, obično oko dva dana, a najduže do pet dana.

Obrada fotografija po fiksnoj i unapred poznatoj ceni.

Sav materijal se arhivira tako da je dostupan u narednih deset godina.

Kod fotografa koji imaju veliki obim posla i nemaju mogućnost da se posvete obradi uslužna obrada fotografija omogućava da održe visok tehnički nivo fotografije, a da uštede vreme koje bi potrošili na obradu. Obradjujemo fotografije koje su nastale iz pojedinačnih snimaka, fotografije na kojima su ljudi i fotografije koje su snimane kao HDR. HDR ili High Dynamic Range tehnika se koristi kada scena koja se fotografiše ima veći raspon tonova nego što aparat može da snimi pojedinačnim snimkom, pa se kombinuje nekoliko snimaka sa različitim ekspozicijama i posle se u obradi taj raspon tonova dovodi na prihvatljivu meru tako da može da se prikaže na ekranu. Obrada fotografija snimljenih HDR tehnikom se radi tako da se dobijaju realstični rezultati bez artefakata i prenaglašenog, veštačkog izgleda, najpribližnije onome što vidi oko. 

Obradjuje se uz pomoć računara sa monitorima koji imaju gamut od najmanje 99% AdobeRGB kolornog prostora i deltaE manje od 2, 14-bitni LUT, IPS matricu i koji su redovno hardverski kalibrisani. Na taj način je zagarantovana ispravna obrada tonova bez grešaka koje su prouzrokovane kada se radi u nekalibrisanom okruženju. Snimci se isporučuju kao tif/16bita po kanalu/Adobe RGB, s tim da je moguća isporuka i u drugim formatima i kolornim prostorima po želji klijenta. Preuzimanje snimaka i isporuka obredjenih fotografija je: lično na Vidikovcu kod Mekdonalds restorana, u vidu Dropbox linka za preuzimanje, a moguća je i isporuka na željenu adresu uz doplatu. Retuš se dodatno naplaćuje, osim u slučaju kada se radi o nekoliko defekata po snimku koji su posledica prljavštine na senzoru aparata.

Klijent šalje sve ili samo odabrane fotografije sa snimanja koje treba da se obrade. Nakon izbora tehnički ispravnih fotografija, po zadatom kriterijumu, klijent dobija  predlog kao da se izabrani materijal obradjuje i koje fotografije su ušle u izbor. Kad se dobije povratna informacija, na osnovu tih smernica fotografije se obradjuju i isporučuju klijentu.

Koraci kod obrade fotografija iz pojedinačnog snimka:

 1. Korigovanje parametara prilikom konverzije iz sirovog formata (balans bele, korigovanje aberacija objektiva, korigovanje geometrije snimka, korekcija za presvetle tonove, korigovanje tamnih tonova, korigovanje opšteg izgleda fotografije i sjaja)
 2. Nedestruktivno čišćenje šuma i umereno oštrenje.
 3. Obrada snimka algoritmom u kome se prvo posvećuje pažnja detaljima u senkama i svetlim partijama, a onda se posle toga doteruje izgled srednjih tonova, kontrast i zasićenje boja. Obrada je nedestruktivna i klijent može da se opredeli za modifikovanje parametara obrade.
 4. Finalno podešavanje parametara obrade po smernicama dobijenim od klijenta.

Koraci u obradi fotografija sa ljudima:

 1. Korigovanje parametara prilikom konverzije iz sirovog formata (balans bele, korigovanje aberacija objektiva, korigovanje geometrije snimka, korekcija za presvetle tonove, korigovanje tamnih tonova, korigovanje opšteg izgleda fotografije i sjaja)
 2. Nedestruktivno čišćenje šuma i umereno oštrenje.
 3. Obrada snimka algoritmom u kome se prvo posvećuje pažnja detaljima u senkama i svetlim partijama, a onda se posle toga doteruje izgled srednjih tonova, kontrast i zasićenje boja. Obrada je nedestruktivna i klijent može da se opredeli za modifikovanje parametara obrade.
 4. Obrada tonova kože u kojoj se smanjuju defekti, poboljšava opšti izgled i vodi računa da koža ne dobije neki neprirodan preovladjujuci ton. Obrada je nedestruktivna i klijent može da se opredeli za modifikovanje parametara obrade.
 5. Finalno podešavanje parametara obrade po smernicama dobijenim od klijenta.

Kod obrade HDR fotografija koraci u obradi su sledeći:

 1. Korigovanje parametara prilikom konverzije iz sirovog formata (balans bele, korigovanje aberacija objektiva, korigovanje geometrije snimka i korekcija za presvetle tonove)
 2. Nedestruktivno čišćenje šuma i umereno oštrenje.
 3. Sklapanje HDR fotografije iz sekvence snimaka sa različitim ekspozicijama.
 4. Ton mapiranje HDR fotografije sa nekoliko različitih algoritama koji obuhvataju skoro sve situacije koje mogu da nastanu kod snimanja u nepovoljnim svetlosnim uslovima.
 5. Pravljenje kompozita od ton mapiranih fotografija i originalnih snimaka sa različitim ekspozicijama, maskiranje odredjenih delova gde je poželjno da se odradi lokalna korekcija nekim od parametara obrade.
 6. Obrada snimka algoritmom u kome se prvo posvećuje pažnja detaljima u senkama i svetlim partijama, a onda se posle toga doteruje izgled srednjih tonova, kontrast i zasićenje boja, s tim da se zbog polaznog kompozita koji je nižeg kontrasta vodi računa o postizanju ispravnog kontrasta prilikom završne korekcije kontrasta. Obrada je nedestruktivna i klijent može da se opredeli za modifikovanje parametara obrade.
 7. Finalno podešavanje parametara obrade po smernicama dobijenim od klijenta.

Cena po obradjenoj fotografiji iznosi 0,5 evra. Kod obrade fotografija sa ljudima cena iznosi 0,6 evra, a obrada HDR fotografije iznosi 1,3 evra po komadu. 

Cena je data po obradjenoj fotografiji koja ispunjava opšte kriterijume. Fotografije koje nisu na prihvatljivom tehničkom nivou (defokusirane, stresene, ekstremno pre ili podeksponirane) se ne obradjuju. Doplata za retuširanje zavisi od težine i obima retuša, pa se utvrdjuje nakon razmatranja zahteva klijenta. Doplaćuje se za obradu fotografija sa aparatima rezolucije veće od 50Mpix.

Osim uobičajenog načina obrade kolora može se izabrati i alternativni pristup u obradi (crno bela, sepija, instagram filteri...) bez dodatnih troškova. Rok za isporuku obradjenih fotografija je obično oko dva dana, a najduže do pet dana.

Sav snimljen materijal i obradjene fotografije se arhiviraju tako da su dostupne u najkraćem mogućem roku u narednih deset godina. Ukoliko se naknadno odlučite za neke od snimaka obrada je istovetna, tako da je izgled fotografije za koju se naknadno odlucite ujednačen sa prethodno odabranima bez obzira kad je snimak fotografisan ili obradjivan. 

Najmanja količina fotografija koju obradjujemo u jednom setu je 100 komada.