Studio SHJK

Crkva Ružica


Panorame izrazito visoke rezolucije dp 80 Gpix

Impresivna količina detalja.

Potpuna kontrola osvetljenja i u najtežim uslovima.

Snimanje i obrada u HDR tehnici.

Uvid u sav snimljeni i obradjeni materijal u roku pet dana.

Kratak rok postprodukcije, najduže do dvadeset dana.

Kupovina odabranih retuširanih panorama po fiksnoj i unapred poznatoj ceni.

Sav materijal se arhivira tako da je dostupan u narednih deset godina.

Snima se sa aparatima visoke rezolucije, vrhunskim tele objektivima za snimanje panoramskih fotografija visoke rezolucije, robotizovanim i manuelnim panoramskim glavama veće nosivosti i preciznosti i za tu namenu prilagodjenim stativima. Iz velikog broja snimaka se odgovarajućim softverom dobija panorama koja prikazuje prouzvoljan vidni ugao u visokoj rezoluciji. Snima se HDR  tehnikom, s tim da se prilikom obrade dobijaju realstični rezultati bez artefakata i prenaglašenog, veštačkog izgleda, najpribližnije onome što vidi oko. HDR ili High Dynamic Range tehnika se koristi kada scena koja se fotografiše ima veći raspon tonova nego što aparat može da snimi pojedinačnim snimkom, pa se kombinuje nekoliko snimaka sa različitim ekspozicijama i posle se u obradi taj raspon tonova dovodi na prihvatljivu meru tako da može da se prikaže na ekranu.

Panorame se isporučuju u rezoluciji od 300 Mpix(megapiksela) do 80 Gpix (gigapiksela).  Cena po panorami zavisi od željene rezolucije i kreće se od 300 evra za rezoluciju do 500 Mpix, 600 evra za rezoluciju do 2Gpix, 1000 evra za rezoluciju do 5Gpix i 2000 evra za rezoluciju do 20Gpix.

Osim uobičajenog načina obrade kolora može se izabrati i alternativni pristup u obradi (crno bela, sepija, instagram filteri...) bez dodatnih troškova. Rok za isporuku obradjenih fotografija je do pet  dana. Ukoliko se snima van područija grada Beograda naplaćuju se transportni i troškovi boravka na lokaciji.

Sav snimljen materijal i obradjene fotografije se arhiviraju tako da su dostupne u najkraćem mogućem roku u narednih deset godina. Ukoliko se naknadno odlučite za neke od snimaka obrada je istovetna, tako da je izgled fotografije za koju se naknadno odlucite ujednačen sa prethodno odabranima bez obzira kad je snimak fotografisan ili obradjivan. 

Rezolucija: 0.27 gigapixela. Za navigaciju koristite miša, a za zoom točkić miša ili ikonice +/-.